Madelers

Les petites dunes

Espai Natura

Madelers

Els madelers era el nom que rebien a Calafell les petites dunes que, disposades en paral·lel al mar, se- paraven la platja de les terres de conreu abans de la urbanització del litoral. Actualment, només a les zones que no han estat urbanitzades, com a l’espai natural de les Madrigueres, es poden veure aquestes formacions dunars pròpies de les nostres platges.

Una actuació per preservar la platja

La platja de Calafell, com moltes platges de Catalunya, està patint progressivament la pèrdua i desplaçament de sorra per l’efecte dels temporals i per la rigidesa que ha representat la urbanització de l’espai que en un passat formava part del dinàmic i fràgil sistema litoral.

La pèrdua de sorra implica la reducció de la superfície de platja i afecta la dinàmica del sistema natural, però també incideix en el seu ús com a espai turístic i de lleure i incrementa el risc d’afectació de les estructures de la zona urbana.

L’impacte del canvi climàtic pot accelerar aquest procés erosiu a partir de la modificació del règim dels temporals, l’augment del nivell del mar i l’efecte erosiu dels aiguats sobre la platja

Les estructures dunars i la seva funció

Al llarg de la platja de Calafell s’han creat 14 trams delimitats i acordonats on s’han instal·lat barreres de retenció de sorra i s’han plantat espècies pròpies de la platja. Ambdues tenen la funció de retenir i fixar la sorra per formar estructures dunars.

La sorra transportada pel vent és interferida i dipositada creant petites formes dunars que permeten l’evolució de comunitats vegetals. Les dunes modifiquen el perfil de la platja i li confereixen un aspecte més natural, la fan més resistent a les tempestes i eviten la pèrdua de sorra cap a la zona urbana.

Els beneficis

1.Recuperem els antics madelers, millorant el paisatge i el funcionament i dinàmica del sistema litoral.

2.Recuperem l’hàbitat dunar i millorem la biodiversitat d’espècies animals i vegetals.

3.Proporcionem un mecanisme de defensa natural davant els embats dels temporals.

4.Disposem d’un reservori de sorra que utilitzar-se per mantenir la platja.

Les nostres platjes

Projecte de Renaturalització

La hiperurbanització del litoral penedesenc des de mitjans del segle XX fins l’actualitat, ha provocat que pràcticament la totalitat dels hàbitats presents pateixi un procés de degradació, en molts casos fins al punt de desaparèixer completament…

La platja de Calafell

Preguntes Freqüents

En aquest apartat de preguntes i respostes intentarem solucionar tots els dubtes que tinguis sobre els Madeleres.

Els gossos poden passejar pel madelers?
2
3

En temporada de bany, de l'1 de juny al 31 d'octubre no es permet la presència de gossos a les platges. Durant la resta de l'any existeixen restriccions en la resta de platges (Mas Mel i Segur de Calafell) on els animals de companyia no poden entrar dins del tancament dunar. Consulteu més informació sobre la normativa de la presència de gossos a les platges

Com hem d'actuar si veiem madelers en mal estat?
2
3

Es pot crear una línia verda a través de la pàgina de l’ Ajuntament, aquest enviarà un inspector, us donarà resposta i si es necessari s´efectuarà una actuació per millorar el seu estat. De forma sistemàtica les dunes es netegen de forma manual, un parell de cops a l´any mínim.

Com es neteja la zona dels madelers si no pot passa la màquina que neteja la platja?
2
3

La zona de madelers es neteja manualment, es retira la runa, s`eliminen les espècies invasores, es retiren les espècies que poden ser molestes en els accessos, passeres i zones adjacents al mur del Passeig marítim i es treuen els residus nom propis de les dunes de forma manual i sistemàtica. Mai amb maquinaria.

La sorra dels madelers és sorra de platja?
2
3

La sorra dels madelers es una barreja de la sorra pròpia de la platja municipal amb la sorra aportada els anys anterior a l’ actual gestió, normalment provenien del fons marí i de canteres properes. Les actuacions de regeneració dunar són accions enfocades a evitar un aport d’ exògens de sorra a la platja

Es pot jugar a la zona dels madelers?
2
3

La zona de tancament dunar esta amb pal i corda per impedir l´accés dels usuaris a aquesta zona. Així doncs queda restringida l’ entrada a la zona de tancament dunar durant tot l´any i no està permès jugar o trepitjar la zona protegida.

Es poden trepitjar el madeleres?
2
3

No, el trepig constant en aquestes zones desestabilitza la dinàmica dunar i compacta el sediment, es per aquest motiu que es recomana no trepitjar els sistemes dunars de la platja.

Es poden posar tovalloles en la zona dels madelers?
2
3

No, la zona esta tancada amb pal i corda per evitar l’ entrada de les persones usuàries en la zona dels madelers. No està permès caminar o posar tovalloles pel mig de la zona de dunes.

Les nostres platges

La Newsletter

¿Tens algun dubte o pregunta?
Contacta amb nosaltres i et respondrem
tan aviat com ens sigui possible.

Les nostres platges

Esports acuàtics

La costa de Calafell ofereix multitud de possibilitats per a poder practicar esports aquàtics tot l'any, són molts els usuaris que practiquen Surf, Padel Surf, Kite Surf, Wind Surf, Caiac o Vela a les nostres platges.

La zona del port de destral de Calafell és un espot molt propici per als amants donis Surf, Wind Surf, Kite Surf , Padel Surf i Caiac, ja que el resguard del Port fa que es produeixin ones que fan les delícies d'aquests usuaris.

Les nostres platges

Llagut

Un llaüt o llagut és una barca de fusta, sovint amb aparell de vela llatina.

Al mar, s’hi anava amb tripulacions de cinc, set o nou persones, en llaguts oberts o cobertats, de menys de deu metres d’eslora, que aparellaven la vela per aprofitar el vent i la força dels rems per anar a calador o fugir de la maltempsada

Sortides anuals:

Manteniment de platges

L'Ajuntament de Calafell, té cura durant tot l’any del manteniment de les platges i del litoral del municipi. La neteja i el manteniment de les platges del municipi ha anat variant al llarg dels últims anys segons les necessitats i els nous valors.

El servei públic de manteniment de les platges s'organitza en funció de l'afluència d'usuaris, per la qual cosa la freqüència i els recursos humans i materials són més nombrosos durant la temporada alta de bany i constants en temporada baixa.

Manteniment de platges

La neteja de platges té com a objectiu mantenir la qualitat de la sorra, aigua, i de l’ entorn de les platges. Incloent els equipaments, els destinats a la higiene dels usuaris (dutxes i lavabos) i els residus (papereres i contenidors).
Els primers 20 metres de sorra tocant a la costa i amb major ocupació pels part dels usuaris/es, es netegen amb les màquines garbelladores . Es basa a netejar la sorra retirant les deixalles de petit volum acumulades o enterrades a més de realitzar-hi un garbellat i aireig.

La neteja manual s'aplica cada cop més sovint , intervenint sobretot en aquelles zones inaccessibles pels usuari/es i/o maquinaria pesada, com poden ser: les dunes, arran de mur del passeig, contorns de mobiliari, trencant de les onades, roques accessibles, sortides pluvials, zones delimitades per a la protecció d'espècies, escales i rampes d'accés, passeres, etc. La neteja manual inclou la recollida de tota mena d'objectes i residus de la sorra, neteja d'accessos, neteja de mobiliari i gestió i buidat de papereres.

Residus Generats a les Platges

La majoria dels residus que es generen a les nostres platges no són biodegradables i suposen un risc, tant per a la flora i fauna, com per als éssers humans. Així doncs, cal partir amb la premissa de que el millor residu, es el que no es genera.


RECOLLIDA SELECTIVA

L’ Ajuntament impulsa varies campanyes anuals per evitar els residus d’un sol ús i utilitza sempre les papereres corresponents. El Servei de recollida selectiva es realitza diàriament en temporada alta i en funció a la freqüència i necessitats en temporada baixa i mitja. Els contenidors habilitats els trobem tant en les entrades de la platja com en els equipaments de les plataformes i mòduls multiserveis.
Les fraccions que s´hi recullen són:

En les plataformes de dutxes hi trobem, 4 contenidors; groc, verd, blau i marró.
En les plataformes multiserveis, 4 contenidors: groc, verd, blau i gris.
Calafell aposta per una recollida selectiva diferenciada en 5 fraccions amb un desplegament a tot el municipi de contenidors diferenciats per facilitar la gestió dels residus:

• Contenidor groc: envasos, brics i llaunes
• Contenidor verd: ampolles i pots de vidre sense tapa
• Contenidor blau: paper i cartró separat i plegat
• Contenidor marró: restes de menjar i altres materials compostables
• Contenidor gris: restes de rebuig


MINI DEIXALLERIES

Calafell estén les mini deixalleries en la zona de la platja per facilitar als veïns el reciclatge. Els materials que es poden dipositar no disposen de contenidors específics a la via pública, per la qual cosa normalment acaben en els de rebuig de color gris.
Amb les mini deixalleries, a més d'aprofitar aquests materials, es redueix la quantitat de residus que s'han de portar als abocadors amb el cost que suposa.

Es poden dipositar, bombetes, cds, dvds, mòbils, carregadors, esprais, piles i cartutxos de tinta...Són materials contaminants però que són fàcilment recuperables i de gran valor. Es troben localitzades;

• A la plaça del Manila, al Passeig Marítim, al nucli de la Platja
• Al Passeig Marítim / Carrer Rin, a Segur, davant del Port
• Contenidor gris: restes de rebuig


DEIXALLERIA MÒBIL

L’Ajuntament de Calafell ofereix el servei de deixalleria mòbil, que permet a la ciutadania dipositar correctament determinats residus que sovint acaben al contenidor de rebuig. Són residus que es poden reciclar o que poden ser tòxics i necessiten un tractament especial.

Entre aquests residus que poden dipositar-se a la deixalleria hi ha petits electrodomèstics (planxes, torradores, assecadors...); oli vegetal (cuina); oli mineral (cotxes); fluorescents i bombetes; medicaments i radiografies; dissolvents, pintures i vernissos; aerosols; bateries de cotxe; tèxtil, piles normals i de botó; i joguines.
La deixalleria mòbil us acosta aquesta recollida sense que hagueu de desplaçar-vos a una deixalleria fixa, que en el cas de Calafell és la comarcal, situada a Bellvei, al Parc Industrial dels Masets. Els dies i llocs on podeu trobar la deixalleria mòbil a les platges de Calafell són els següents:

• Dimecres la plaça del Mil·lenari
• Divendres al Port de Seguir

Els horaris són:
- Del 16 de setembre al 14 de juny de 10.00 a 13.00 i de 14.00 a 18.00.
- En temporada alta (del 15 de juny al 15 de setembre de 7:00 a 19:00).

Les nostres platjes

Ajuda per a persones
a movilitat reduïda

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet.

Les nostres platges

Socorrisme

El servei de socorrisme de les platges de Calafell té com a objectiu la prevenció d’ accidents, vigilància, salvament i socorrisme dels usuaris/àries de les platges. Tant en la zona sorrenca com a dins de l’aigua, en la zona de bany, en les tres platges del municipi.

El servei de socorrisme s’activa amb l’inici de la temporada de bany a totes les 3 platges de Calafell.

  • Del 1 d’ Abril al 15 de Juny, durant la temporada baixa, la prestació del servei es realitza tots els dies, ininterrompudament de les 11 a les 16 hores.
  • Entre el 15 de juny i el 30 de juny, de 11:00 a 19:00 hores
  • Entre el Juliol i 31 Agost, de 11:00 a 20:00 hores
  • Entre 1 de Setembre fins el 11 de Setembre 11:00 a 18:00 hores
  • Entre dilluns posterior al cap de setmana del 11 de setembre i el 15 d’octubre. La prestació del servei s’ha de realitzar els dissabtes, diumenges i festius de 11:00 a 16:00 hores, fora de la temporada alta (de bany) i de l’horari establert no hi ha servei de salvament i socorrisme, només 112, per la qual cosa cadascun dels usuaris/àries de les platges són responsables de les seves accions.

Les nostres platges

Bot salvavides

És una embarcació insubmergible amb una singularitat inimitable, segurament única al món: donar voltes sobre si mateixa i tornar sempre a la seva posició original. És tot un espectacle. Té 10 metres i 15 centímetres d'eslora, 2 metres i mig de màniga i 1 metre de puntal. Porta cinc rems per banda.

Sortides anuals: 29 de juny, 16 de juliol, 15 d'agost i 11 de setembre.

Els trobareu al Passeig marítim de Sant Joan de Déu, platja de Calafell.

 

Les nostres platges

Patí Català

El Patí de vela (o patí català) és una embarcació de vela tipus catamarà que es caracteritza per no tenir orsa, timó, botavara, ni sabres a la vela.

L'Ajuntament de Calafell i l'associació Patí Català de Calafell han signat un conveni de col·laboració, per la gestió de la zona de varada de la carrerada d´en Ralet. Així doncs,  dins del Pla d´Usos de la platja de Calafell es proposa aquesta zona fixa destinada a l’ avarada d´embarcacions  de patí català i gestionada per aquesta associació.

En la pràctica de l’esport del Patí Català es surt a navegar directament des de la sorra, cal disposar d’una zona d’avarada reservada i delimitada per no interferir amb la resta d’usuaris.

Cal remarcar la tasca de difusió de la cultura marinera tradicional del Patí català, promocionant la ciutat i construint la identitat del poble calafellenc en un sentit de respecte i cura del medi.

Tot i que les embarcacions es troben al port Segur-Calafell, la seu del Patí Català és al bonic i emblemàtic edifici de la Destil·leria.

Carretera del Sanatori, 3 (Destil·leria de l'Hostal), platja de Calafell

Les nostres platges

Canals d'entrada i sortida d'embarcacions

Per garantir la seguretat dels usuaris de les platges, i especialment dels banyistes, l’Ajuntament ha establert a la línia de platja zones de protecció, generalment abalisades.  Aquestes zones s'entenen ubicades a l'interior d'una banda litoral, paral·lela a la costa, de 200 metres d'amplada, en què la navegació està prohibida.

Totes les embarcacions o artefactes flotants i motos aquàtiques, sigui quin sigui el seu mitjà de propulsió, que surtin o es dirigeixin a les platges, ho hauran de fer perpendicularment a terra, navegant amb precaució i sempre a menys de tres nusos des dels 200 metres fins a la costa, o viceversa. Si hi ha canals abalisats d'accés, aquests s'utilitzaran obligatòriament

Ubicacions:

Passeig Marítim Sant Joan de Déu amb:

- C/Igualada

- C/Sant Pere

- C/Sant Antoni amb C/Sant Pere.

- Av. Estany

- Entre C/Carlos Barral i C/Mercè Rodoreda

- C/Carme Desvalls

- C/Rin

- Ente C/Garona i C/Besòs

Les nostres platges

Desfibril·ladors

Les platges de Calafell compten amb 3 desfibril·ladors al llarg del Passeig Marítim, els quals  permetran una millor reacció davant possibles aturades cardíaques. Aquest tipus de desfibril·ladors són de fàcil ús per al personal sense coneixements sanitaris previs.

Els llocs de socors i salvament també compten amb desfibril·ladors semi-automàtics.

L’Ajuntament, continua avançant en el seu projecte per fer de Calafell una ciutat cardioprotegida. La finalitat bàsica dels desfibril·ladors, es salvar la vida de persones que pateixen un episodi de mort sobtada o atac de cor reaccionant el més ràpid possible a través de l’ús d’ aquests dispositius.

La seva disponibilitat pot suposar la diferència entre salvar o no una vida en cas d’aturada cardíaca, en permetre restablir el ritme normal del cor fins a l’arribada dels serveis mèdics d’emergència.

Calafell  afegeix al seu atractiu turístic i excel·lent qualitat de les seves aigües costaneres la màxima seguretat en protecció cardiovascular per al turisme.

Ubicacions:

- Passeig Marítim amb C/Sant Pere.

- Passeig Marítim amb Entrada Port

- Passeig Marítim amb C/Mercè Rodoreda

 

Les nostres platges

Torres de vigilancia

L’Ajuntament de Calafell, te instal·lades 6 torres de vigilància i 4 casetes de Salvament marítim, destinades al servei de salvament i socorrisme de les platges municipals.

Durant els últims anys s’han  renovat les torres de vigilància dels socorristes de les platges, s’ han reubicat i s’ han reajustat a l'altura, per minimitzar el temps d’actuació en cas d’emergència.

Aquestes es troben en noves ubicacions per a una millor cobertura de tota la costa.

Calafell

Estany- Masmel

Segur de Calafell

Les nostres platges

Dutxes i sanitaris

A les platges de Calafell disposem diverses tipologies de dutxes i renta-peus. Entre elles trobem els mòduls multiserveis i les plataformes multiserveis, les dues modalitats són  dutxes  adaptades, es a dir, inclusives i accessibles per a totes les persones usuàries de la platja. Els mòduls multiserveis compten amb la dutxa en una zona d’ombra i lavabos i les plataformes es troben en casi totes les entrades a les platges de L’Estany i Segur de Calafell  tocant al Passeig Sant Joan de Déu.

Des de l'ajuntament de Calafell, volem conscienciar a tothom que vingui a gaudir de les nostres platges, sobre la necessitat de fer un ús adequat i racional de l'aigua de les dutxes i dels renta-peus, en benefici de totes i tots.

Al llarg de les tres platges de Calafell trobem un total 14 Plataformes de dutxes i 13 mòduls multiserveis.

Hi han 4 lavabos públics oberts tot l'any al Municipi de Calafell:

C/Loira

C/Roine

C/Joan Salvat Papaseit

C/Mallorca

Les nostres platges

Postes S.O.S

Les platges de Calafell incorporen un nou element de seguretat per als banyistes i per a qui es pugui trobar, en horari nocturn, en una situació d'emergència.

Els Postes de SOS complementen la vigilància dels socorristes a l'horari de platges obertes al bany i de fet estan col·locats entre casetes de vigilància. Al prémer-los donen un avís i es connecta directament  amb el servei de vigilància de platges o la Policia Local. Aquests 3 dispositius romandran actius durant tot el dia i tota la nit durant la temporada estival,  per si es produeix una situació de risc.  Els Postes tenen independència energètica, es  subministren amb energia solar.

Quan es prem el botó d’ emergència, la centraleta ubica el punt SOS des del qual s’ha fet la petició.

Les nostres platges

Casetes de salvament marítim

L’Ajuntament de Calafell, té instal·lades 6 torres de vigilància i 4 casetes de Salvament marítim al llarg de les tres platges municipals, destinades al servei de salvament i socorrisme de les platges municipals.

Durant els últims anys s’ han renovat les torres de vigilància dels socorristes de les platges, re-ubicant-les i re-ajustant l' altura, per minimitzar el temps d’ actuació en cas d’ emergència.

Aquestes es troben en noves ubicacions per a una millor cobertura de tota la costa.

Calafell

Estany- Masmel

Segur de Calafell

Manteniment de platges

L'Ajuntament de Calafell, té cura durant tot l’any del manteniment de les platges i del litoral del municipi. La neteja i el manteniment de les platges del municipi ha anat variant al llarg dels últims anys segons les necessitats i els nous valors.

El servei públic de manteniment de les platges s'organitza en funció de l'afluència d'usuaris, per la qual cosa la freqüència i els recursos humans i materials són més nombrosos durant la temporada alta de bany i constants en temporada baixa.

Neteja de platges

La neteja de platges té com a objectiu mantenir la qualitat de la sorra, aigua, i de l’entorn de les platges. Incloent els equipaments, els destinats a la higiene dels usuaris (dutxes i lavabos) i els residus (papereres i contenidors).

Els primers 20 metres de sorra tocant a la costa i amb major ocupació per part dels usuaris/es, es netegen amb les màquines garbelladores.

A més, es realitza la neteja manual, intervenint sobretot en aquelles zones inaccessibles pels usuari/es i/o maquinaria pesada.

Residus Generats a les Platges

La majoria dels residus que es generen a les nostres platges no són biodegradables i suposen un risc, per fauna i flora, i també pels éssers humans. Així doncs, cal partir amb la premissa de que el millor residu, es el que no es genera.

RECOLLIDA SELECTIVA

Es realitza diàriament en temporada alta i en funció a la freqüència i necessitats en temporada baixa i mitja.

Les fraccions que s´hi recullen són:

En les plataformes de dutxes hi trobem, 4 contenidors; groc, verd, blau i marró.

En les plataformes multiserveis, 4 contenidors: groc, verd, blau i gris.

Calafell aposta per una recollida selectiva diferenciada en 5 fraccions amb un desplegament a tot el municipi de contenidors diferenciats per facilitar la gestió dels residus:

• Contenidor groc: envasos, brics i llaunes

• Contenidor verd: ampolles i pots de vidre sense tapa

• Contenidor blau: paper i cartró separat i plegat

• Contenidor marró: restes de menjar i altres materials compostables

• Contenidor gris: restes de rebuig

MINI DEIXALLERIES

Calafell estén les mini deixalleries en la zona de la platja per facilitar als veïns el reciclatge. Els materials que es poden dipositar no disposen de contenidors específics a la via pública, per la qual cosa normalment acaben en els de rebuig de color gris.

Amb les mini deixalleries, a més d'aprofitar aquests materials, es redueix la quantitat de residus que s'han de portar als abocadors amb el cost que suposa.

• A la plaça del Manila, al Passeig Marítim, al nucli de la Platja.
• Al Passeig Marítim / Carrer Rin, a Segur, davant del Port.
• Contenidor gris: restes de rebuig de 7:00h a 19:00h).

DEIXALLERIA MÒBIL

L’Ajuntament de Calafell ofereix el servei de deixalleria mòbil, que permet a la ciutadania dipositar correctament determinats residus que sovint acaben al contenidor de rebuig. Són residus que es poden reciclar o que poden ser tòxics i necessiten un tractament especial.

La deixalleria mòbil us acosta aquesta recollida sense que hagueu de desplaçar-vos a una deixalleria fixa, que per al municipi de Calafell és la comarcal, situada a Bellvei, al parc Industrial dels Masets. Els dies i llocs on podeu trobar la deixalleria mòbil a les platges de Calafell són els següents:

• Dimecres la plaça del Mil·lenari
• Divendres al Port de Seguir

Els horaris són:
- Del 16 de setembre al 14 de juny de 10.00h a 13.00h i de 14.00h a 18.00h.
- En temporada alta (del 15 de juny al 15 de setembre de 7:00h a 19:00h).

Les nostres platges

Pesca esportiva

Durant la temporada alta de bany, l’activitat de la pesca es pot desenvolupar en totes les platges de dilluns a diumenge, de 20:00 a 08:00 hores.  La resta de l’any, l’activitat de la pesca es pot practicar a totes les platges de dilluns a diumenge, sense limitació horària.

Cal estar en possessió de la llicència de pesca recreativa de superfície (no professional) vigent expedida per l’organisme responsable.

Les nostres platjes

Àrees biosaludables

L’Ajuntament de Calafell posa a disposició de la un conjunt  d’instal·lacions a l’aire lliure que faciliten la pràctica d’exercicis suaus, dissenyats especialment per afavorir les condicions físiques, i d’aquesta manera contribuir a augmentar-ne l’autonomia personal i el benestar físic i mental.

Les nostres platjes

Àrees de joc infantils

A Calafell entenem, que el joc i la diversió són drets fonamentals per als infants i, per tant, han de ser universals i inclusius. A Calafell s’ ha prioritzat aquesta idea creant circuits inclusius o adaptant les seves àrees de joc a la diversitat funcional.

Els Parcs infantils de la platja de Calafell es caracteritzen per tenir  un estil natural, amb el principal component en fusta de robínia, col·locat directament a la sorra de la platja. Diferents elements plantejats com un projecte conjunt que garanteix la diversió i educació dels nens d'edats diverses.

Les àrees de jocs infantils compten amb seients de seguretat per als nens més petits, es troben en terrenys tous i continus, amb rampes i estructures adaptades. Aquesta acció s’ha dut a terme en tots els parcs i Àrees de joc infantil de les platges de Calafell.

A la Platja de Calafell hi trobem tres Àrees de joc infantil  hi destaca una tirolina clàssica de gran dimensió i una estructura simulant un vaixell i la zona de gronxadors adaptats.

A la Platja del Mas-Mel hi trobem tres Àrees de jocs infantils on hi destaquen els gronxadors i les estructures que simulen un vaixell.

En la platja de Segur de Calafell hi trobem tres Àrees de jocs infantils, tenen totes un estil natural, amb el principal component en fusta de robínia com a element característic.

Les nostres platjes

Calistenia

La nova zona d'aparells gimnàstics de Calistemia es suma a les instal·lacions que ja hi ha sobre la sorra a la costa de Calafell. L'objectiu és facilitar la pràctica esportiva a les platges.

La Calistemia és una modalitat de workout. En aquest sistema d’exercicis, l’ interès està en els moviments de les cadenes musculars que componen el nostre cos, amb l'adquisició de força, resistència, agilitat, equilibri, coordinació i flexibilitat mitjançant un entrenament amb el pes corporal propi.

Es tracta d´una instal·lació amb barres fetes de materials que tenen una estructura sòlida que garanteix la seguretat durant l'ús. Per assegurar la durabilitat de totes les peces d'acer, es fan servir revestiments de permanència comprovada com els zincats, els galvanitzats, la pintura en pols, el revestiment característic, etcètera.

El nou parc de Calistemia s’ ubica a l'alçada del carrer Vístula, proper al port esportiu.